Biblioteket på hälsa och samhälle Malmö Universitet

Seminariet riktar sig till forskande personal vid Malmö universitet och anordnas på initiativ av universitetsbiblioteket, arkiv/Ledningsstaben, Grants office och Malmö universitets etikråd.

Anmälan krävs och görs senast den 29 november via detta formulär 

Program 

09.00–9.10 Välkommen!
Thomas Arnebrant, vice rektor för forskning
Per-Anders Tengland, ordförande Malmö universitets etikråd

09.1010.00  Etiska aspekter av att hantera forskningsdata
Mats Johansson, lektor vid Medicinsk etik, Lunds universitet 

10.00–10.15 Fika

10.15–11.00 Stöd i hantering av forskningsdata
Universitetsbiblioteket, Arkiv/ledningsstaben, Grants office, Malmö universitets etikråd