Farhad Jahanmahan och Cecilia Persson – Allmänt Seminarium: Den som inte talar är död – kurdiska flyktningars vittnesberättelser.