Välkomna till ett seminarium i föredragsserien på tema #hbtq

Panoptikon i pissoaren: Stockholmspolisens övervakning av "kriminell homosexualitet" 1944 - 1968

Homosexualitet avkriminaliserades 1944 i Sverige. Men under 1950-talet tilltog en oro för att unga män i utsatt situation skulle förföras till homosexualitet.  Den ledde till att Stockholmspolisen skapade en så kallad homosexkommission, som övervakade parker och andra offentliga miljöer som frekventerades av män i syfte att etablera tillfälliga sexuella kontakter med andra män. 

Denna presentation kommer beskriva hur polisen skapade kunskap om manlig homosexualitet och hur de försökte reglera dess uttryck.

Andrés Brink Pinto är doktor i historia, verksam vid Genusvetenskapliga institutionen på Lunds universitet.

Föredraget ingår i en serie om tre på tema #hbtq. De övriga två är:
Lesbisk makt – 28 mars klockan 17.30–19.00
Maskulinitet i (queer)feminismens tjänst  – 2 maj klockan 17.30–19.00
Föredragsserien sker i samarbete mellan Malmö stadsbibliotek och Institutet för studier i Malmös historia vid Malmö universitet.

https://www.facebook.com/events/422642581605091/