Det Högre Seminariet i Kriminologi: Seminarium om det nystartade projektet Utökade hembesök inom barnhälsovården som del i brottsförebyggande arbete. Presentation av Eva-Lotta Nilsson och Anna-Karin Ivert, Institutionen för kriminologi, Malmö universitet 

Läs mer om Institutionen för kriminologi