Gunnar KrantzKonstnärlig professorFakulteten för kultur och samhälleInstitutionen för konst, kultur och kommunikationForskar inom Konstnärlig forskningLitteraturvetenskapTecknade serierSpråk och litteraturtecknade serier

I år är det ett kvarts sekel sedan Malmö första gången kallades ”Seriestaden”. I samband med utställningen ”Världar i tryck – 7 serietecknare från Malmö” i konsthallens verkstad håller curatorn Gunnar Krantz, konstnärlig professor vid Malmö universitet, ett föredrag om seriestaden Malmös historia och framtid.

Du kan delta på plats eller via Zoom.

Mer information på konsthallens hemsida