Varmt välkommen till heldagskonferensen Sexualitet i hälso- och sjukvården onsdag 27 november. Under konferensen kommer teman så som somatisk sjukdom, läkemedel, psykisk ohälsa samt bemötande att belysas i relation till sexualitet. Fullständigt program publiceras i september. Konferensen är kostnadsfri, lättare lunch och fika ingår. Konferensen arrangeras av Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet, i samverkan med Malmö stad, Region Skåne, RFSU Malmö och Livio Fertilitetscentrum.

Klicka på länken för mer information och anmälan:

https://www.delegia.com/CSSkonferens