Det här evenemanget har redan passerat
Porträtt av Anneli Matsson

Doktorand Anneli Matsson håller sitt slutseminarium med titeln: Handslaget: Den pragmatiska särbehandlingens kollektiva handlingsprogram – Ett organisationspolitiskt perspektiv på social utsatthet i arbetslivet

Kommentator: Professor Peter Dellgran, Göteborgs universitet
Ordförande: Professor Lars Plantin, Malmö universitet

Kontakta Malin Idvall för manus och zoom-länk.