i

Seminarium
Slutseminarium – Sofia Bergholtz

Onsdag 15 maj, 13:15 - 15:00
Niagara, NI:C1129, Nordenskiöldsgatan 1
Slutseminarium - doktorand Sofia Bergholtz

Titel

Att navigera närhet och självbestämmande: Etiska dilemman i arbetsvardagen vid LSS-boende

Extern kommentator

Docent Julia Bahner, Socialhögskolan, Lunds universitet

Intern kommentator

Docent Åsa Alftberg, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

Ordförande

Docent Kettil Nordesjö, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

Anmälan

Välkommen att delta i seminariet på plats i Niagara. Ingen anmälan krävs. Seminariet hålls på svenska. 

Om seminariet

Seminariet i socialt arbete är en seminarieserie som arrangeras av Institutionen för socialt arbete (ISA). Om du har frågor om seminarieserien, kontakta Kettil Nordesjö.

Programmet för seminariet i socialt arbete