Titel 

Doktorand Emelie Wiklund håller sitt slutseminarium med titeln: "Fysisk aktivitet på recept till barn och unga inom skolkontexten”

Huvudhandledare

Susanna Hedenborg

Handledare

Mikael London och Jenny Vikman

Diskutant

Docent Lena Kallings, GIH.

Kontakt

Kontakta Emelie för manus, emelie.wiklund@mau.se