Doktorand Helena Sjunnesson håller sitt slutseminarium.

Diskutant

Docent Eva Nyberg, Göteborgs universitet

Kontakta Helena för manus