Det här evenemanget har redan passerat

Doktorand Kamilla Klefbeck håller sitt slutseminarium med titeln: " Håll i - håll ut! Kollegial professionsutveckling för ökat deltagande i anpassad grundskola för elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism”

Diskutant: professor Kerstin Göransson, Karlstads universitet

Kontakta Kamilla för manus: kamilla.klefbeck@hkr.se