Det här evenemanget har varit

Välkommen till slutseminarium för Magnus Webers avhandling Street-Level Secularism: On discretion in (post)secular social work

Kommentator: Lovisa Bergdahl, docent i allmän pedagogik, Södertörns högskola

Läs mer om Magnus Webers forskning