Välkommen till doktorand Maria Söderlings slutseminarium!

Titel

"Att erfara och representera världen visuellt – En utforskande studie av potentialen för undervisning när mellanstadieelever skapar mening genom fotografi”.

Diskutant

Professor emeritus Staffan Selander, Stockholms universitet.

Plats

Orkanen rum D222 eller Zoom. 

Zoom-länk till seminariet

Kontakt

För manus, kontakta Maria via maria.söderling@mau.se.