Välkommen till slutseminarium

Doktorand Peter Eriksson håller slutseminarium med titeln ”När slutar invandrarna vandra? Integrationsfrågan i statlig-, kommunal- och skolpolitisk diskurs 1967-2000”

Diskutant

Professor emerita Monika Edgren, Malmö universitet

För manus

Kontakta Peter, peter.eriksson@mau.se