Seminariet är inställt!

Avhandlingens arbetstitel är "Rättsliga perspektiv på dokumentation inom hälso- och sjukvården".

Extern granskare är Eva Schömer, professor i rättsvetenskap vid Högskolan Kristianstad och intern granskare är Erica Righard, biträdande professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet. 

Kontakta Lotta Wendel för att ta del av seminarieunderlaget.
lotta.wendel@mau.se

Läs mer om Lotta Wendel