Det här evenemanget har redan passerat
Ylva Grönvall

Välkommen till slutseminarium!

Doktorand Ylva Grönvall håller slutseminarium med titeln "The Purchase of Sex: Meaning, Relations and Social Work Initiatives".

Kommentator:

Associate professor Marlene Spanger, Aalborg universitet

Ordförande:

Lektor Torkel Richert, Malmö universitet

Maila Malin Idvall för zoom-länk och text.