i

FAKULTETEN FÖR LÄRANDE OCH SAMHÄLLE | Seminarium
Slutseminarium – Musrifatun Nangimah

Fredag 31 maj, 13:15 - 15:00
Orkanen, D 222, Nordenskiöldsgatan 10
Det här evenemanget har redan passerat

Doktorand Musrifatun Nangimah håller sitt slutseminarium med titeln:
Thesis supervisory practices in English as an Additional Language contexts: A dialogic pedagogical perspective.

Diskutant: Professor Kirsi Pyhältö, Helsingfors universitet

Kontakta gärna Musrifatun för manus.

Alla intresserade är välkomna!