I november 1918 störtades det tyska kejsardömet när soldatmyterier, arbetarstrejker och kvinnoupplopp satte punkt för världskriget. Den fosterländska tyska socialdemokrati som understött krigsansträngningarna splittrades. De revolutionära Spartakisterna tycktes under en vecka i januari 1919 ta makten i Berlin, men krossades och ledarna dödades. Den mest framträdande var Rosa Luxemburg.

Håkan Blomqvist, docent i historia vid Södertörns högskola talar om den tyska revolutionen och Rosa Luxemburgs gärning.

Under våren genomför Institutionen för urbana studier och Institutet för studier i Malmös historia en serie föreläsningar under rubriken "Open Urban Seminars". Varje föreläsning följs upp av gemensamt publiksamtal utifrån ämnet. Föreläsningarna hålls på engelska eller svenska.