Det här evenemanget har varit

Under rubriken ”Socialpedagogiska perspektiv på Covid-19-pandemin – några reflektioner kring en pågående studie” delar Kristofer Hansson med sig av sina reflektioner och preliminära analyser från en pågående studie där Hansson med kollegor undersöker den pågående pandemins olika samhälleliga konsekvenser utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv.