Tillfälligt seminarium vid Institutionen för socialt arbete. Föreläsare: Mats Högström, universitetslektor, Malmö universitet.