Att skapa en genomarbetad sökstrategi är en viktig komponent när man genomför en systematisk litteraturöversikt. Denna workshop fokuserar på hur man utvecklar en systematisk sökstrategi inom sitt forskningsfält.

Workshoppen innehåller:

  • skillnaden mellan en systematisk litteraturöversikt och en mer traditionell ämnes-/litteraturöversikt
  • att välja rätt databas/källa för att söka inom ditt ämnesområde
  • att identifiera nyckelord och söktermer
  • sökteknik
  • dokumentera sin sökning

Tillfället ges på engelska

Läs mer och anmäl dig här