Anna Klinge spikar sin avhandling med preliminär titel "Craniofacial Height in Relation to Alveolar Bone Dimension"