Det här evenemanget har redan passerat

Doktorand Anil Incel kommer att spika sin avhandling: "Amino acid sequence and side chain specific synthetic receptors targeting protein phosphorylations"