Helena Larsson, Sjuksköterska och doktorand i Vårdvetenskap spikar sin avhandling med titeln: "Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer – ett närståendeperspektiv"