Det här evenemanget har redan passerat
Spikning av uppsats

Doktorand Anneli Matsson spikar upp sin avhandling "Handslaget: Att organisera tystnad - En fallstudie om pragmatisk särbehandling i arbetslivet".