Doktorand Lisa Andersson kommer spika sin avhandling "Problematisk opioidanvändning: Om opioidrelaterade dödsfall och LARO i södra Sverige" Malmö universitet följer svenska myndigheters rekommendationer vad gäller åtgärder för att minska smittspridning vid den pågående coronapandemin. Antalet närvarande kan därför vara begränsat.

Anmälan skickas till Malin Idvall