Det här evenemanget har redan passerat

Doktorand Magnus Weber kommer spika sin avhandling "Theology and Social Work: Beyond Secular Practice". Malmö universitet följer svenska myndigheters rekommendationer vad gäller åtgärder för att minska smittspridning vid den pågående coronapandemin. Antalet närvarande kan därför vara begränsat.

Anmälan skickas till Malin Idvall