Doktorand Rathi Ramjis från instutitionen för vårdvetenskap, spikar sin avhandling "Health Promotional Interventions Informed By Community Based Participatory Research -Development, Exploration and Evaluation"