Välkommen till spridningskonferens för forskningsprojektet MILSA 2.0 – stödplattform för migration och hälsa på Malmö universitet!

Ta del av de resultat som tagits fram genom forskningen i MILSA. Vi kommer även att ägna tid åt att diskutera hur vi tillsammans kan använda kunskapen i fortsatta utvecklings- och förbättringsprocesser i Skåne.

Programmet börjar kl. 9.30. Fika finns från kl. 9.00

Konferensen riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med målgruppen nyanlända barn och vuxna.

Anmäl dig här senast den 26 november

 

Om MILSA 2.0

MILSA 2.0 är ett forskningsprojekt med fem delstudier som har fokus på nyanlända barn, kvinnor och mäns hälsa. Projektet ägs av Malmö universitet i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Uppsala universitet, Region Skåne, skånska kommuner, Lunds universitet och Nätverket idéburen sektor Skåne. Projektet finansieras av Asyl, Migration och Integrationsfonden.

MILSA 2.0 är en del av utvecklingsplattformen Partnerskap Skåne.

Läs mer om Partnerskap Skåne och MILSA