Det här evenemanget har varit

Välkomna till en ST-föreläsning med Ulrika Silverup, Parodontologi .

Föreläsningens titel är "P som i ..." 

Extern granskare: Docent Kåre Buhlin, Karolinska institutet

Länk till Zoom: https://mau-se.zoom.us/j/67040145363