Titel: "Drömmar och verklighet"

Handledare: Professor Lars Bondemark
Kliniska handledare: Heidrun Kjellberg och Håkan Olsson

Examinator: Professor Jan Huggare

Välkomna!