Välkomna till en ST-föreläsning med ST-tandläkare Caroline Eckermann, Oral protetik

Extern granskare Anastasios Grigoriadis, Karolinska Institutet