Det här evenemanget har varit

Välkomna till en ST-föreläsning med ST-tandläkare Caroline Ekermann, Oral protetik

Extern granskare Anastasios Grigoriadis, Karolinska Institutet

Länk till Zoom