Är provisorietiden eller tandläkaren orsaken till komplikationer? ST-föreläsning med Göran Nilsson, avdelningen för oral protetik vid Malmö universitet.