ST-tandläkare Kristoffer Emgård 

Ämne: Pedodonti

Föreläsningens titel: Tandbehandling under narkos 

Extern granskare: Odont Dr Margaret Grindefjord, Stockholm