Välkommen till föreläsningen Varför skiljer sig skåningen ur ett folkhälsoperspektiv? med ST-tandläkare Susanna Gillborg.

Ämne: Bettfysiologi

Extern granskare: Ötdl Erik Lindfors

Delta på föreläsningen via Zoom