Liv Kroonas ST-föreläsning har titeln Munslemhinnan – en del av huden?”.

Handledare: Gunnar Warfvinge
Examinator: Professor Jesper Reibel, Köpenhamns universitet

Välkomna!