Tandskador - Ett smärtsamt lidande? ST-tandläkare Johan Lönnberg, Pedodonti Extern granskare: Docent Pernilla Lif-Holgersson, Umeå universitetet