Föreläsningens titel: Små barn med karies - hur tar vi hand om dem? Extern granskare vid Camilla Korunovski Göranssons ST-examination är Odont.dr. Margaret Grindefjord.

Välkomna!