"Kom igen det blir kul" - Utställning med teckning, foto och rörlig bild av och med studenter på programmet i visuell kommunikation. 

Läs mer om utbildningen här