Seminarium i serien "Arbete/Välfärd" vid Institutionen för socialt arbete.