Vi lever i en tid av klimatförändringar och massutrotning av arter. Varje dag bevittnar vi globala sociala orättvisor och hur medborgerliga demokratiska rättigheter utmanas. Men hur skulle det kunna vara annorlunda? Kan vi alls föreställa oss alternativa framtider?

Intresset för mänsklighetens förmåga att föreställa sig alternativa och hållbara framtider har på senare tid fått ökad uppmärksamhet inom forskningen. I denna workshop, Imagining Collaborative Future-Making, samlas internationella forskare för att bygga en tvärvetenskaplig förståelse av forskningsområdet ”collaborative future-making” och dess vetenskapliga och samhälleliga relevans.

Läs mer i vår engelska kalender

Workshopen arrangeras av forskningsplattformen Collaborative Future-Making i samarbete med Medea.