Att utveckla en genomarbetad sökstrategi är en viktig komponent när man skapar en systematisk översikt. Denna workshop fokuserar på hur du kan göra en systematisk sökstrategi för ditt forskningsämne.

Workshopen hålls på engelska

Läs mer och anmäl dig här