Berättelserna om en stad är en trop som är bekant från populärkulturen, men också från forskning. Med hjälp av den brittiska staden Milton Keynes som exempel har antropologen Ruth Finnegan (1998) visat att uppfattningarna om städer och upplevelser av stadsliv förmedlas genom kulturellt cirkulerade berättelser. Berättelserna om en stad är dock inte oskyldiga och påverkar livet för de människor som bor där.

The Popular Memory Approach – som utarbetats av Popular Memory Group vid Center for Contemporary Culture Studies i Birmingham – är ett sätt att studera berättelser som maktprocesser. Enligt detta tillvägagångssätt uppstår dominans, underordning och motstånd från konkurrensen mellan berättelser. Denna metod är utvecklad för att studera den sociala produktionen av nationell historia och måste göras spatialt medveten och skalas om för att passa undersökningar av städer.

Eftersom staden Malmö kunde karakteriseras som en ganska vanlig stad med en ovanlig mängd berättelser, kommer den på denna workshop att användas som ett fall för den ständiga utvecklingen av narrativa metoder för att studera städer och stadsliv.