Odontologiska fakulteten håller en kombinerad kurs- och alumnidag på temat förebyggande och hållbar tandvård. Kursdagen riktar sig till verksamma i tandvården och särskilt till fakultetens alumner.

Eventet är för endast för inbjudna. Vid frågor, kontakta goran.urde@mau.se

Temat kan beskrivas som att den bästa tandvården är den som inte behöver göras. Men om den måste utföras, vilken vård är då bäst och mest hållbar? Programmet fokuserar på förebyggande tandvård men även tandvård som är hållbar ur såväl ett kliniskt-, miljövänligt- och samhällsekonomiskt perspektiv. 

Tandvårdshögskolan i Malmö har, i 70 år, försett Sverige och världen med tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor och tandtekniker.