The 1st Malmö Work Science Meeting Photo: Fauxels, Pexels

Välkommen till 1:a Malmö Work Science Meeting

– en endagskonferens på Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Forskargruppen inom arbetsvetenskapen vid Malmö universitet välkomnar forskare och praktiker Malmö universitet fredagen den 29 september 2023.

Malmö Work Science Meeting ska bidra till utvecklingen av arbetsvetenskap genom att knyta samman nationella och internationella forskare och praktiker för att diskutera aktuella problemområden och därmed bli en relevant mötesplats för arbetsvetenskapliga frågor. Vi uppmuntrar forskning och diskussion om olika perspektiv på arbetsvetenskap. Konferensen kommer att hållas både på engelska och svenska.