Välkommen till 20% doktorandseminarium med Caroline Adolfsson. Seminariet har titeln In-group/Out-group mechanisms in Sweden och äger rum på engelska. 

Läs mer i vår engelska kalender