Thomas M. Wilson's forskar bland annat om om nationell identitet och nationalism, internationella gränser och fronter och europeisk integration.

Läs mer i vår engelskspråkiga kalender