Pedagogisk Inspiration (Malmö stad) och Malmö universitet bjuder genom Erasmus-projektet LEMA in till ett seminarium om Unga medborgares röster i ett ojämlikt samhälle.

Syftet med seminariet är att presentera forskning och höra röster om hur segregation och stora socioekonomiska skillnader påverkar, begränsar och stigmatiserar barns och ungas självförståelse, vardag och framtid. Seminariet riktar sig till dig som är intresserad av att gemensamt arbeta för lika förutsättningar och villkor för barn och unga i Malmö.

Under seminariet presenteras resultat från det europeiska Erasmus-projektet ”Learning from the Margins” (LEMA). I projektet har unga från Hermodsdal/Malmö, Malaga och Köpenhamn träffats för att diskutera erfarenheter och lösningar i förhållande till att växa upp i utsatta urbana miljöer. Deras perspektiv ses/har setts som nyckelkunskap för möjliga/faktiska förändringsprocesser. Deltagande unga från Hermodsdal Malmö kommer att medverka på seminariet och berätta om sina erfarenheter av projektet och vad som händer nu/och hur de mobiliserar sitt engagemang i dag på Hermodsdal.

Till anmälan