Det här evenemanget har redan passerat

Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) startade våren 2021 en seminarieserie, Urbana samtal, där vi diskuterar aktuella frågor inom hållbar stadsutveckling. Inspirationen kommer bland annat från ISU:s egen podd – Stadsutvecklingspodden.

Samtalen leds av ISU:s föreståndare, Linda Lill, lektor i socialt arbete.

Anmäl dig via mejl till isumalmo@mau.se

 

SAMVERKAN FÖR ETT HÅLLBART MALMÖ

Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) är en samverkansplattform som är med och gör Malmö mer hållbart. Vi stöder och initierar samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet, för att bli starka inom kunskap och lärande för hållbar stadsutveckling.

Vi har funnits sedan 2008 och drivs av staden och universitetet till lika delar.  Genom regelbunden samverkan mellan forskare och tjänstepersoner arbetar vi bland annat med forskningscirklar,  seminarier, konferenser samt publikationer och rapporter.

Läs mer om ISU